Oszczędzanie na emeryturę. Jak założyć IKZE i IKE przez Internet?

Nie każdy musi być usatysfakcjonowany wysokością emerytury z obowiązkowych filarów. Na szczęście istnieją dodatkowe sposoby odkładania środków na „jesień życia”. Nie muszą to być lokaty bankowe, których oprocentowanie nie pozwala na znaczne zwiększenie zysków. Stąd też obywatele naszego kraju decydują się na konta z trzeciego filaru. Czym są IKZE i IKE, czym się różnią i jak je uruchomić?

IKZE – co to jest

Zacznijmy od rozwinięcia skrótu. IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to jeden z dostępnych sposobów oszczędzania na emeryturę, w pełni dobrowolny. Stanowi tzw. III filar systemu emerytalnego.

Według niektórych to najlepsze rozwiązanie w tej kategorii. Uchodzi za motywujący sposób na oszczędzanie. Gromadzenie środków możemy rozpocząć w dowolnym momencie naszego życia, ale po ukończeniu 16. roku życia. Środki możemy również wypłacić, jednak wysokość podatku zależy m.in. od tego, czy wypłacimy je przed ukończeniem 65. roku życia (17% lub 32% w zależności od wysokości dochodu), czy dopiero po upływie tego czasu (10%). Jednym z atutów tego produktu emerytalnego jest brak „podatku Belki” od zysku.

Czym jest IKE

Rozwinięcie skrótu IKE to Indywidualne Konto Emerytalne. Podobnie jak w przypadku IKZE, również i do tego programu możemy przystąpić dobrowolnie. Możemy posiadać wyłącznie jedno konto tego typu. Nie możemy go też dzielić z osobą bliską, np. z żoną bądź mężem. Środki zgromadzone na tym koncie mogą być jednak dziedziczone.

Jaki jest cel IKE? Chodzi przede wszystkim o gromadzenie środków na późne lata życia. Konto możemy założyć już w wieku 16 lat przy spełnieniu odpowiednich warunków i od tego czasu gromadzić na nim środki. Te nie są wyłącznie odkładane, lecz także pomnażane. Konto IKE obarczone jest jednak limitami wpłat. Jest to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Różnice między IKZE a IKE

Przedstawione wyżej produkty emerytalne wydają się tylko nieznacznie różnić od siebie. Tym bardziej, że sporo jest takich podobieństw, jak dobrowolność przystąpienia do programu, brak „podatku Belki”, korzyści podatkowe w przypadku zysku oraz możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków.

Jedną z najbardziej zauważalnych różnic między IKE a IKZE jest roczny limit wpłat na konto. W przypadku IKZE waha się on między jedno a dwukrotnością przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia stanowi cechę rozpoznawalną IKE. Obecnie więcej odłożymy na IKE. Trzeba pamiętać, że zarówno wartości finansowe, jak i limity mogą się zmieniać.

Druga istotna różnica to tryb wypłaty środków z kont. Jeśli posiadamy środki na koncie IKZE i zdecydujemy się wypłacić zgromadzone finanse, musimy dokonać całkowitej wypłaty. Nie możemy odebrać wyłącznie części. Z kolei założenia programu IKE pozwalają na wypłatę zarówno całego kapitału, jak i jego części.

Oba konta różni od siebie także czas, w którym możemy rozpocząć regularną wypłatę środków. Zarówno IKE, jak i IKZE nieco inaczej definiują wiek emerytalny. W rozumieniu IKE zaczyna się on, gdy osoba ukończy 60 bądź 55 lat, jeśli nabyła praw do wcześniejszej emerytury. W przypadku IKZE wiek ten rozpoczyna się po ukończeniu 65 lat. Pieniądze z kont można podjąć wcześniej, jednak wiąże się to z dodatkową opłatą.

Co bardziej się opłaca?

Trudno obliczyć, które rozwiązanie będzie bardziej korzystne dla ogółu przyszłych emerytów. Wiele zależy od tego, jak duże środki chcemy odkładać i czy jesteśmy zdeterminowani, by trzymać je do wejścia w wiek emerytalny, czy też zakładamy możliwość wcześniejszej wypłaty.

Wybierając między IKE a IKZE, warto zwrócić uwagę na podatki. Dotyczą one głównie wypłat środków. Zacznijmy jednak od tego, że aby te były możliwe, należy przez 5 lat regularnie wpłacać środki na konta. W przypadku przedterminowej wypłaty z konta IKE zapłacimy 19% podatek od zysków kapitałowych. W przypadku IKZE zostaniemy obciążeni podatkiem dochodowym uzależnionym od skali podatkowej. Warto też wspomnieć, że w przypadku dziedziczenia środków z IKE, podatek nie obowiązuje. W przypadku IKZE, o ile pieniądze nie są przelewane na IKZE spadkobiercy, należy zapłacić 10% podatek.

IKZE oraz IKE – jak je założyć

Na początek należy wybrać instytucję finansową, która prowadzi IKE oraz IKZE. W następnym kroku należy podpisać umowę z wybranym towarzystwem. Możemy to oczywiście zrobić w biurze danego przedsiębiorstwa, jednak zarówno IKZE jak i IKE założymy drogą korespondencyjną lub w trybie online. W tym ostatnim przypadku wystarczy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Wystarczą one do założenia i prowadzenia wybranego konta.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata