Jak przebiega upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe to szansa na przerwanie spirali zadłużenia i nowy start. Ma jednak swoje konsekwencje. Czym w rzeczywistości jest i jak przebiega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – mówimy, co to jest

Czym jest upadłość konsumencka? Więcej na ten temat pisaliśmy już w artykule: Co to jest upadłość konsumencka i czy ciebie dotyczy? To postępowanie skierowane wyłącznie do osób prywatnych. Celem postępowania, które rozgrywa się na drodze sądowej, jest pomoc zadłużonemu konsumentowi w oddłużeniu. Upadłość konsumencką w obecnej formule znamy od 2020 roku.

Jaki jest cel takiego postępowania? Chodzi przede wszystkim o umorzenie długu bądź jego części. W kontekście upadłości konsumenckiej mówi się także o zaspokojeniu wierzyciela. Niezależnie od obranego toku postępowania, istotą rzeczy jest oddłużenie osoby prywatnej, która z przyczyn zamierzonych bądź nie, popadła w długi. W Polsce z roku na rok liczba upadłości konsumenckich sukcesywnie wzrasta.

Na czym polega upadłość konsumencka – kto i kiedy ją ogłasza

Pamiętajmy, że nie zawsze musimy korzystać z tego narzędzia. Lepszym rozwiązaniem może okazać się ugoda z wierzycielem i samodzielne wypracowanie rozwiązania. Jeśli jednak nie możemy znaleźć drogi porozumienia na tym etapie, być może warto skorzystać z rozwiązań, jakie daje prawo.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? Jak już zostało wspomniane, rozwiązanie jest dedykowane osobom prywatnym. Nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej. Do ogłoszenia upadłości niezbędny jest sąd. Tam zapada decyzja. Zanim to jednak nastąpi, należy sprawę wnieść do sądu. Po czyjej stronie leży inicjatywa?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno wierzyciel, jak i jego dłużnik. Sam proces może odbywać się bez udziału wnioskodawcy. Bywa, że strony reprezentowane są w sądzie przez kancelarie prawne. Cały proces ma charakter niejawny.

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wsparcie osoby zadłużonej w wyjściu ze spirali długów. Jednym z warunków jest niemożność regulowania swoich zobowiązań przez co najmniej 3 miesiące. Postępowanie dedykowane jest zwłaszcza tym osobom, które w wyniku nierozważnego gospodarowania finansami, przyjęły na siebie zbyt wiele zobowiązań finansowych. Ich suma może przerastać miesięczne zarobki. Stąd też pomocna może okazać się interwencja sądowa.

Na jakich warunkach przebiega upadłość

Czas od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do rozpatrzenia sprawy przed sąd może rozciągnąć się do kilku – kilkunastu miesięcy. Średnio okres ten wynosi 2 miesiące, jednak w praktyce może być on nawet kilkakrotnie dłuższy. Wiele zależy od tego, ile pracy ma dany sąd przy rozpatrywaniu zgłoszeń tego typu.

Po ogłoszeniu upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości. Syndyk wyznaczony przez sąd ustala wierzycieli, sporządza spis inwentarza, co również może potrwać kilka tygodni, i składa sądowi plan spłaty wierzycieli. Plan obejmuje zarówno zaspokojenie roszczeń z aktualnego majątku, jak i z przyszłych dochodów (maksymalnie do 7 lat) dłużnika.

Upadłość konsumencka a formalności

Część osób decyduje się na samodzielne przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką, inne decydują się na pomoc kancelarii prawnej. Możemy posłużyć się tutaj dostępnym w Internecie formularzem, w którym wypełniamy odpowiednie pola. Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać informację o posiadanych środkach finansowych, ruchomościach oraz nieruchomościach wraz z ich wyceną, wykaz długów oraz listę wierzycieli. Powinniśmy też okazać dokumenty, które potwierdzają posiadanie zadłużenia.

Plusy i minusy decyzji o upadłości

Plusem skorzystania z upadłości konsumenckiej jest niewątpliwie szansa na zatrzymanie spirali zadłużenia. Konsument zyskuje szansę rozeznania się w swojej sytuacji finansowej, robi krok w stronę spłaty długów, zaspokaja wierzycieli oraz ich roszczenia, jak również w ostatecznym rozrachunku może odzyskać płynność finansową.

Warto pamiętać, że upadłość konsumencka ma też swoje negatywne konsekwencje. Przez cały okres jej trwania osoba zadłużona może mieć ograniczony dostęp do swojego majątku. Ponadto syndyk może zlicytować posiadane przez konsumenta ruchomości, jak i nieruchomości. W czasie trwania upadłości, jak również nawet wiele lat później, utrudnione może być także sięganie po nowe zobowiązania finansowe.

Pamiętajmy również, że proces ten nie rozwiązuje wszystkich problemów osoby zadłużonej. Nie obejmuje bowiem na przykład długów alimentacyjnych, które nie podlegają umorzeniu, a obowiązek alimentacyjny będzie nadal obowiązywał.

Upadłość konsumencka może trwać przez wiele miesięcy (nawet do kilku lat), jednak w ostatecznym rozrachunku może stanowić pomoc w zarządzaniu własnymi finansami i dać osobie nowy start bez uciążliwych zobowiązań.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata