Przedawnienie długów u komornika – czy i kiedy następuje?

Przedawnienie długów u komornika to skomplikowany temat. W jego kontekście pojawia się wiele przepisów, ważnych terminów i możliwych rozwiązań. Zapoznaj się z terminologią, by uniknąć niepotrzebnego stresu i poważnych konsekwencji.

Dług u komornika – co to oznacza?

Utrata pracy, poważne zachorowanie czy problemy rodzinne – to tylko przykłady sytuacji, które mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić spłatę zobowiązań. W takim wypadku ważne jest, by jak najszybciej podjąć rozmowy z bankiem, firmą pożyczkową czy też innym wierzycielem lub reprezentującą go firmą windykacyjną. Jeśli osoba zadłużona ewidentnie nie zamierza współpracować, unika kontaktu lub wyraźnie odmawia spłaty długu, sprawa trafia najczęściej do sądu, a w ostateczności – do komornika.

Żeby tak się stało, najpierw musi odbyć się postępowanie sądowe. Jeśli bank lub inny wierzyciel nie skierował pozwu do sądu i nie został wydany prawomocny, opatrzony w klauzulę wykonalności, nakaz zapłaty, to komornik nie rozpocznie działań egzekucyjnych. Dopiero po spełnieniu tych warunków powstaje tytuł wykonawczy i możliwe jest wszczęcie egzekucji.

Komornik zajmuje się prowadzeniem działań, które mają na celu wyegzekwować z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Jego postępowanie pełni zatem rolę wykonawczą w stosunku do przeprowadzonego postępowania sądowego. W ramach postępowania egzekucyjnego wykonuje on jedynie orzeczenie sądu i nie ma prawa oceniać zasadności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Oznacza to, że dłużnik nie ma żadnych szans, by przekonać go do odstąpienia od czynności egzekucyjnych.

Komornik może  prowadzić egzekucję między innymi z wynagrodzenia, rachunków bankowych, posiadanych praw majątkowych, a także ruchomości i nieruchomości. By wykonać obowiązek i zająć poszczególne składniki majątku, stosuje on przewidziane przepisami prawa środki przymusu. Egzekucja jest przymusem, ale warto pamiętać, że następuje dopiero wówczas, gdy mimo wydania sądowego tytułu wykonawczego dłużnik nie spłaca długu.

Spłacasz w terminie? Zgarnij atrakcyjne nagrody w Programie Bonusowym KRUKa =>>>

Przedawnienie długów u komornika: czy to możliwe?

Zajęcie komornicze a przedawnienie

Można mieć dług w banku, instytucji pożyczkowej, firmie telekomunikacyjnej, ZUS-ie czy spółdzielni mieszkaniowej. Co ważne, rodzaj posiadanego zadłużenia decyduje o tym, kiedy może ono ulec przedawnieniu.

Przedawnienie długów u komornika – kiedy może do tego dojść?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami roszczenia przedawniają się, co do zasady, po upływie 6 lat, ale wyjątków od tej reguły jest całkiem sporo. W przypadku zadłużenia wynikającego ze świadczeń okresowych oraz z prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się znacznie krótszy, 3-letni okres przedawnienia długów u komornika; wspomniany termin dotyczy więc między innymi umów kredytowych i pożyczkowych, czynszu najmu, czy opłat za telefon i Internet. Już po roku przedawniają się natomiast długi za jazdę na gapę, a po upływie dwóch lat niespłacony debet w rachunku bankowym.

Przedawnienie tytułu egzekucyjnego

Niezależnie na jakiej podstawie powstał dług, gdy sprawa trafi do sądu i zostanie on potwierdzony prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty, będzie obowiązywał 6-letni okres przedawnienia. Inaczej mówiąc, w przypadku postępowań zakończonych prawomocnym orzeczeniem, 6-letni termin przedawnienia obejmuje, co do zasady, wszystkie długi:

  • bankowe,
  • telekomunikacyjne,
  • wobec ZUS-u i inne.

Odsetki naliczone za okres po wydaniu prawomocnego orzeczenia przedawniają się natomiast po 3 latach.

Zarówno w przypadku odsetek, jak i długu głównego, bieg terminu przedawnienia długów liczony jest od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Przedawnienie długów u komornika: czy to możliwe?

Przedawnienie długów u komornika: czy jest mozliwe?

Tytuł egzekucyjny może przedawnić się po upływie 6 lat, ale w praktyce, przedawnienie długów u komornika, w dosłownym rozumieniu, nie jest w ogóle możliwe. Wynika to z faktu, że w okresie od dnia rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego do dnia jego zakończenia zawieszeniu ulega bieg przedawnienia. Dłużnik nie ma więc co liczyć, że prędzej czy później, ze względu na niemożność wyegzekwowania należności, dojdzie do przedawnienia komorniczego i zamknięcia jego sprawy. Jeśli komornik podejmie decyzję o umorzeniu egzekucji, zacznie biec nowy 6-letni okres przedawnienia tytułu egzekucyjnego. W zasadzie pewne jest, że przed jego upływem sprawa zostanie ponownie skierowana do komornika, co przy okazji przerwie bieg przedawnienia.

Przedawnienie alimentów u komornika

Dłużnicy alimentacyjni mogą zastanawiać się, czy powyższe zasady odnoszą się również do kwestii przedawnienia alimentów u komornika. Ich wątpliwości mogą wynikać z faktu, że mowa tu o zobowiązaniu okresowym, a przy tym świadczonym na rzecz osoby prywatnej, najczęściej własnego dziecka lub innego członka rodziny. W praktyce, kwestie te nie mają jednak znaczenia i prawo dobrze chroni uprawnionych do alimentów. Jeśli sprawa trafi już do komornika, przedawnienie alimentów jest praktycznie niemożliwe – w razie ewentualnej bezskuteczności egzekucji, postępowanie zostanie po jakimś czasie ponowione, a bieg przedawnienia przerwany.

Na platformie e-kruk.pl sprawdzisz swój status w rejestrze dłużników ERIF BIG S.A =>>>

Przedawnienie długów a komornik

Niektórzy dłużnicy liczą, że przedawnienie długu zakończy sprawę i pozwoli im uniknąć odpowiedzialności finansowej. Ponieważ jednak przeterminowany dług w dalszym ciągu istnieje, wierzyciel nadal ma prawo korzystać z narządzi mobilizujących dłużnika do zapłaty. Może na przykład, jeśli jeszcze tego nie zrobił, zgłosić jego dane do rejestrów dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Wpis do BIG-u sprawia, że dłużnik może zapomnieć o kredycie w banku, zakupach na raty, a czasem nawet zawarciu umowy telefonicznej, czy wynajęciu mieszkania (jeśli wynajmujący sprawdzi go w rejestrze). Dlatego też nawet ewentualne przedawnienie długu bankowego u komornika czy też jakiegokolwiek innego zobowiązania nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Dlatego lepiej nie dopuszczać do sytuacji, kiedy sprawę egzekucji należności przejmuje komornik. W przypadku firmy KRUK istnieje wiele sposobów na to, by wyjść z pętli zadłużenia. Jedną z nich jest założenie konta na platformie online e-kruk.pl. Klient może zarządzać swoimi finansami bez wychodzenia z domu – dostęp do konta ma 24/7. Rejestracja jest szybka i prosta, o czym świadczy ponad 135 tys. aktywnych użytkowników (stan na marzec 2023), którzy przez Internet regulują swoje długi.

Wiesz czym jest platforma e-kruk.pl? Jeśli masz dług w KRUKu, załóż na niej kontoi spłacaj swoje zobowiązania przez Internet. Platforma e-kruk oferuje możliwość spłacania zadłużenia bez rejestracji lub zarządzanie długiem po rejestracji.

Dlaczego warto założyć konto na platformie e-kruk.pl =>>>

Informacje o ewentualnych trudnościach finansowych należy kierować do wierzyciela lub reprezentującej go firmy windykacyjnej. Na szczerą rozmowę warto zdecydować się możliwie jak najszybciej. Dzięki temu można liczyć na wyrozumiałość i uzyskanie nowych, dogodnych warunków spłaty zadłużenia.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata