Przedawnienie długu bankowego

Wystarczy, że upłynie odpowiednio długi czas, a kredytodawca (pożyczkodawca) nie będzie mógł wyegzekwować od kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) spłaty zaległego zadłużenia. Ile jest w tym prawdy? Czy przedawnienie długu bankowego lub w firmie pożyczkowej jest faktycznie możliwe? Jeśli tak, to kiedy następuje przedawnienie kredytu, pożyczki, chwilówki i innych popularnych produktów?

Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania, na przykład kredytu hipotecznego, pożyczki gotówkowej czy chwilówki, jest podejmowana w określonej sytuacji finansowej. Różne czynniki mogą sprawić, że z czasem ulegnie ona pogorszeniu i pojawią się problemy z terminowym regulowaniem zadłużenia. W takich przypadkach pożyczkodawcy i kredytodawcy, prędzej czy później podejmują, działania, pozwalające im odzyskać należne środki. Zdarza się jednak, że mijają kolejne tygodnie, miesiące, a nawet lata i ani wierzyciel, ani firma windykacyjna nie zgłaszają się do nierzetelnego dłużnika. Wówczas może on zastanawiać się, czy nie nastąpiło już czasem przedawnienie długu wobec banku lub firmy pożyczkowej, które pozwoli mu uniknąć odpowiedzialności finansowej.

Kiedy następuje przedawnienie długu bankowego?

Długi nie ulegają przedawnieniu po upływie jednego, ściśle określonego terminu. To, kiedy będzie można uchylić się od spełnienia roszczenia, zależy przede wszystkim od rodzaju zadłużenia. Jeśli chodzi o przedawnienie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w instytucji finansowej, to następuje ono po 3 latach.

Zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego wspomniany termin znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich roszczeń związanych z prowadzeniem działalności. Co ważne, dla przyjęcia 3-letniego okresu przedawnienia długu bankowego nie ma znaczenia, czy dłużnikiem jest przedsiębiorca, czy osoba prywatna. Kluczowy jest tutaj fakt, że instytucja finansowa udzieliła pożyczki lub kredytu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Kodeks cywilny i zawarte w nim prawa

Przedawniony dług bankowy istnieje nadal i wywołuje negatywne konsekwencje

Przedawnienie długu wobec banku, firmy pożyczkowej, czy jakiegokolwiek innego przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej skutkuje tylko (i aż) tym, że staje się on tak zwanym zobowiązaniem naturalnym. Inaczej mówiąc, przedawnione zadłużenie nadal istnieje, a wierzyciel może korzystać z narzędzi, mobilizujących do jego spłaty. Najważniejszym z nich jest wpisanie nierzetelnego dłużnika na czarną listę biura informacji gospodarczej. Taki wpis skutkuje poważnymi konsekwencjami, zwłaszcza jeśli dotyczy sporej zaległości finansowej. Przede wszystkim, osobie wpisanej do rejestru dłużników trudno jest uzyskać kredyt bankowy lub choćby pożyczkę pozabankową; może mieć ona również problem z zawarciem umowy abonamentowej na telefon czy Internet.

Rodzaje przedawnienia należności

Osoby zadłużone w bankach i firmach pożyczkowych muszą mieć świadomość faktu, że w stosunku do poszczególnych produktów kredytowych i pożyczkowych mogą obowiązywać nieco inne zasady związane z przedawnieniem długu. Należy też zaznaczyć, że jeśli sprawa trafi już do sądu i wyda on nakaz zapłaty, to, niezależnie o jakim rodzaju należności mowa, okres przedawnienia zostanie wydłużony do 6 lat.

Przedawnienie kredytu

Zaniechanie spłaty kredytu skutkuje otrzymaniem kilku wezwań i ostrzeżeń, a następnie, jeśli nie przynosi to efektu, wypowiedzeniem umowy kredytowej. W takim wypadku, przestaje już obowiązywać harmonogram spłaty rat i należy jednorazowo oddać całą, jeszcze niespłaconą kwotę zobowiązania. Kwestia przedawnienia kredytu wygląda wówczas tak, że:

  • wszystkie raty, które miały zostać uregulowane w przyszłości stają się natychmiast wymagalne; oznacza to, że przedawniają się one w tym samym terminie, liczonym od dnia, w którym wskutek wypowiedzenia umowy dłużnik został zobowiązany do zwrotu całej kwoty kredytu;
  • zaległe raty, czyli te, które nie zostały uregulowane przed wypowiedzeniem umowy, przedawniają się każda z osobna.

O ile po upływie 3 lat może nastąpić „pełne” przedawnienie kredytu gotówkowego czy karty kredytowej, tak już dłużnik zalegający ze spłatą kredytu hipotecznego nie może liczyć, że po takim czasie dług całkowicie „przepadnie”. Bank zawsze ma prawo zbyć nieruchomość i odzyskać pożyczoną kwotę kapitału.

Kredyt hipoteczny

Przedawnienie pożyczki pozabankowej

W ofercie firm pozabankowych można znaleźć dwa rodzaje produktów finansowych: pożyczkę ratalną oraz pożyczkę chwilówkę. Ta pierwsza działa praktycznie tak samo jak kredyt gotówkowy, czyli klient otrzymuje przelew określonej kwoty środków, a następnie poprzez comiesięczne płatności dokonuje spłaty zobowiązania. Dlatego też, identycznie przedstawia się tu również kwestia przedawnienia pożyczki pozabankowej: 3-letni termin liczony jest dla każdej zaległej raty z osobna, natomiast raty przyszłe (przypadające na niewykorzystany okres umowy) przedawniają się w tym samym terminie, liczonym od dnia, w którym dłużnik miał zwrócić cały kredyt.

***

Przedawnienie długu wobec banku lub innego podmiotu nie oznacza dla dłużnika końca problemów.

Warto od razu reagować na trudności w spłacie zobowiązania – zwłaszcza, że wielu wierzycieli i firm zarządzających wierzytelnościami, w tym firma KRUK, pomaga uporać się z problematycznymi zadłużeniami. Dzięki wsparciu specjalistów można uzyskać nowe, dopasowane do swoich możliwości, warunki spłaty i wyjść na finansową prostą.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata