Konsolidacja kredytu – czy to zawsze najlepsza opcja?

Osoby spłacające dwa, trzy lub więcej zobowiązań finansowych, mogą rozważyć ich konsolidację. Dzięki temu, zamiast płacić kilka rat kilku różnym instytucjom, będą regulować jedną w jednej. Jak dokładnie działa konsolidacja zadłużenia i kiedy może okazać się pomocna?

Spłacanie kilku zobowiązań jednocześnie wiąże się z oczywistymi niedogodnościami. To, że zadłużony w pewnym momencie zaczyna się już gubić u kogo i jaki ma dług, należy do tych mniej problematycznych. Sprawa robi się poważna wówczas, gdy przestaje radzić sobie z terminowym regulowaniem rat. Jeśli budżet nie jest w stanie udźwignąć łącznej kwoty comiesięcznych płatności, można utracić płynność i popaść w kłopoty finansowe. Jednym z rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich nieprzyjemności, jest konsolidacja kredytów i pożyczek.

Co to jest konsolidacja?

Konsolidacja polega na zaciągnięciu jeszcze jednego kredytu. Tak zwanego kredytu konsolidacyjnego, który jest przeznaczany na spłatę wszystkich lub części posiadanych zobowiązań. Tego typu produkt pod wieloma względami działa tak samo, jak każdy inny typowy kredyt: wymaga zawarcia umowy, jest oprocentowany i wiąże się z comiesięcznym płaceniem rat. Główna różnica polega na tym, że pozyskane dzięki niemu środki, co do zasady, wpływają nie na rachunek bankowy kredytobiorcy, lecz bezpośrednio na konta instytucji, w których posiada on zobowiązania. W ten sposób bank udzielający kredytu konsolidacyjnego staje się jedynym wierzycielem klienta.

Kluczowy jest fakt, że konsolidacja pożyczek i kredytów prowadzi do wydłużenia okresu finansowania. Przykładowo, jeśli dany klient spłaca dwuletnią pożyczkę gotówkową, laptopa wziętego na raty i do tego jeszcze zadłużenie na karcie kredytowej, bank może zaproponować mu kredyt konsolidacyjny np. z 4-, 5- czy 6-letnim terminem spłaty. Dzięki temu, jego nowa miesięczna rata może być  odczuwalnie niższa niż suma wszystkich rat zobowiązań objętych konsolidacją. Korzyści są więc dla kredytobiorcy oczywiste – zadłużenie staje się mniejszym obciążeniem i może on łatwiej zarządzać domowym budżetem.

Kiedy konsolidacja kredytu to dobre rozwiązanie?

Konsolidacja finansowa może okazać się dobrym rozwiązaniem w kilku różnych sytuacjach. Powinni ją rozważyć przede wszystkim ci, którzy już spłacają kilka produktów finansowych i chcieliby zmniejszyć ciężar comiesięcznych rat. Poza tym, rozwiązanie często sprawdza się u osób, które mają już jakiś kredyt lub nawet kilka kredytów, ale znów potrzebują zastrzyku gotówki. W takim wypadku, część środków z kredytu konsolidacyjnego jest przeznaczana na spłatę zadłużenia, a część trafia bezpośrednio na rachunek klienta. To ciekawa opcja przede wszystkim dla tych, którym ze względu na posiadanie wysokiego zadłużenia lub wielu różnych zobowiązań, banki nie chcą już przyznać choćby niewielkiej nowej pożyczki.

Skarbonka, kalkulator i podsumowanie zobowiązań kredytowych

Konsolidacja w wielu przypadkach jest pomocnym rozwiązaniem, a w niektórych – praktycznie jedynym, które pozwala zawczasu zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów finansowych. Trzeba jednak podkreślić, że całkowicie odrębną kwestię stanowi opłacalność tego typu operacji. Kredyt konsolidacyjny wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty, a to oznacza z kolei, że przez dłuższy czas naliczane są odsetki. W efekcie jego całkowity koszt jest najczęściej wyższy niż suma kosztów wszystkich konsolidowanych zobowiązań. Nie można też zapominać, że tego typu kredyt, podobnie jak inne zobowiązania kredytowe i pożyczkowe, może wiązać się nie tylko z oprocentowaniem, ale i dodatkowymi kosztami (np. prowizją, ubezpieczeniem spłaty czy ustanowieniem zabezpieczenia).

Konsolidacja zadłużenia – hipotecznym lub gotówkowym kredytem konsolidacyjnym

Należy podkreślić, że sam kredyt konsolidacyjny występuje w dwóch wariantach – gotówkowym oraz hipotecznym. Ten drugi odznacza się wyraźnie niższym oprocentowaniem i możliwością skorzystania z długiego okresu spłaty (nawet do 35 lat), ale wymaga od kredytobiorcy wniesienia zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Może okazać się dobrym wyborem dla osób z wysokim zadłużeniem: obniży raty i pozwoli uporządkować finanse, a jednocześnie będzie spłacany na atrakcyjnych warunkach. Jeśli zadłużenie wynosi kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, zwykle lepszą opcją, a nierzadko po prostu jedyną, jest gotówkowy kredyt konsolidacyjny.

Konsolidacja kredytu gotówkowego z hipotecznym

Warto podkreślić, że w większości banków możliwa jest konsolidacja kredytu gotówkowego z hipotecznym. W takim wypadku klient korzysta z kredytu hipoteczno-konsolidacyjnego – część kwoty przeznaczana jest na zakup lub budowę nieruchomości, a część na spłatę wcześniejszego kredytu gotówkowego. Co ważne jednak, w takiej sytuacji wymaga się od klienta wniesienia odpowiednio wyższego wkładu własnego. Konsolidacja pożyczek pozabankowych także jest możliwa. Pożyczki pozabankowe opiewają na niskie kwoty, ale w razie wystąpienia trudności finansowych i tutaj trzeba szukać rozwiązania. Osoba, która spłaca kilka takich zobowiązań jednocześnie, w razie potrzeby może liczyć na skorzystanie z konsolidacji. Konsolidacja obejmuje bowiem wartość, a nie rodzaj zobowiązań.

Konsolidacja kredytów dla zadłużonych

Konsolidacja zadłużenia to sposób nie na rozwiązanie problemów ze spłatą zobowiązań, lecz na zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia. Osoby, które już nie radzą sobie z regulowaniem rat i mają zaległości w spłacie, niestety nie uzyskają kredytu konsolidacyjnego. Nie mogą skorzystać z niego również ci, którzy konsolidacją chcieliby objąć terminowo spłacane kredyty i pożyczki, ale już zdążyli znaleźć się w trudnej sytuacji (np. wskutek utraty pracy). Takie osoby nie posiadają bowiem zdolności kredytowej.

Młode małżeństwo rozważające kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja kredytów dla zadłużonych lub nierzetelnych kredytobiorców jest praktycznie niemożliwa, ale nie oznacza to, że są oni w sytuacji bez wyjścia. By móc wyjść z kłopotów finansowych, powinni przede wszystkim podjąć rozmowy z wierzycielem lub windykatorem. Warto podkreślić, że firmy windykacyjne, takie jak KRUK, wykazują się w tym zakresie przyjaznym nastawieniem. W ich przypadku jest tak, że klient wspólnie z zaufanym specjalistą ustala nowe, dogodne warunki spłaty zadłużenia, dzięki czemu krok po kroku, bez nadmiernych wyrzeczeń, może uporządkować swoją sytuację finansową.

Kiedy lepiej zrezygnować z konsolidacji zadłużenia?

Po zapoznaniu się z sytuacją klienta i specyfiką jego zobowiązań bank proponuje mu kredyt konsolidacyjny o określonych parametrach. Jeśli będzie miał on nieatrakcyjne oprocentowanie lub wysokie opłaty dodatkowe, nie warto korzystać z danej oferty. Przeprowadzenie konsolidacji zwykle nie opłaca się również wtedy, gdy powoduje konieczność zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę poszczególnych zobowiązań (to spotykane zwłaszcza przy konsolidacji kredytu hipotecznego). W takich sytuacjach warto kontynuować spłacanie produktów na dotychczasowych zasadach albo objąć konsolidacją tylko te z nich, w przypadku których jest to finansowo korzystne.

Z konsolidacji można śmiało zrezygnować także wówczas, gdy mimo posiadania kilku kredytów i pożyczek, ich terminowe regulowanie nie przysparza problemów.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata