Informacja o zmianie regulaminu 07.04.2020.

Szanowny Kliencie,

dążymy do tego, aby korzystanie z konta na e-kruk.pl w pełni spełniało Twoje oczekiwania. Dlatego stale pracujemy nad zmianami, które wpływają na jakość funkcjonowania systemu. Zmiany, które wkrótce wprowadzimy w systemie e-kruk.pl, dotyczące zmian w usłudze „płatność bez rejestracji”, wymagają aktualizacji Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

Które zapisy Regulaminu ulegną zmianie?

3. Postanowienia ogólne
1. Użytkownikiem Systemu może zostać osoba, która posiada co najmniej jedno zadłużenie w sprawie, w której Usługodawca prowadzi czynności windykacyjne. Rejestracja w Systemie oraz korzystanie z jego funkcjonalności są dobrowolne i bezpłatne.
4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu i rejestracja Użytkownika
5. Korzystanie w Systemie z opcji „Spłać zadłużenie bez rejestracji” jest możliwe po uprzednim wskazaniu przez Użytkownika w Systemie (w zakładce „Spłać zadłużenie bez rejestracji”) danych Użytkownika niezbędnych do identyfikacji jego osoby oraz zadłużenia obsługiwanego przez Usługodawcę. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika, następuje wyświetlenie informacji w Systemie dotyczących wysokości zadłużenia Użytkownika w danej sprawie. Płatności mogą być dokonywane przez Użytkownika na zasadach określonych w pkt. 8 Regulaminu.

Jak będzie wyglądać nowy zapis w regulaminie?

3. Postanowienia ogólne
1. Użytkownikiem Systemu może zostać osoba, która posiada co najmniej jedno zadłużenie w sprawie, w której Usługodawca prowadzi czynności windykacyjne. Rejestracja w Systemie oraz korzystanie z jego funkcjonalności są dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z Systemu możliwe jest także bez rejestracji na zasadach określonych szczegółowo w ust. 4 pkt 5 Regulaminu.

4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu i rejestracja Użytkownika
5. Korzystanie w Systemie z opcji „Spłać zadłużenie bez rejestracji” jest możliwe po uprzednim wskazaniu przez Użytkownika w Systemie (w zakładce „Spłać zadłużenie bez rejestracji”) danych Użytkownika niezbędnych do identyfikacji jego osoby oraz zadłużenia obsługiwanego przez Usługodawcę to jest PESEL, numer sprawy (Dane Identyfikacyjne) oraz adres e-mail służący do potwierdzenia transakcji. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika, następuje wyświetlenie informacji w Systemie dotyczących wysokości zadłużenia Użytkownika w danej sprawie. Płatności mogą być dokonywane przez Użytkownika na zasadach określonych w pkt. 8 Regulaminu.
Dane Identyfikacyjne Użytkownika po dokonaniu transakcji podlegają usunięciu z Systemu z zastrzeżeniem przypisania numeru sprawy do systemu windykacyjnego.

Kiedy ww. zmiana pojawi się w regulaminie?

Zmiana wejdzie w życie po 21.04.2020 r.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata