Aukcje i licytacje komornicze

Licytacje komornicze uchodzą za dość kontrowersyjne, ale faktem jest, że często stanowią okazję do tanich zakupów. Ich tematyce powinni przyjrzeć się bliżej dłużnicy zagrożeni lub już objęci postępowaniem egzekucyjnym, jak również potencjalni nabywcy licytowanych przedmiotów.

Długi nie biorą się znikąd. Skoro zdecydowaliśmy o zaciągnięciu kredytu czy pożyczki, podpisaniu umowy abonamentowej lub zakupie na raty, a później nie regulujemy ich na czas, musimy liczyć się z konsekwencjami tych decyzji. Warto jak najszybciej wziąć odpowiedzialność za swoje zadłużenie i zacząć działać. Jak? Przeczytaj w tym artkule: https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/masz-dlug-w-kruku-odezwij-sie-do-nas-i-wez-sprawy-w-swoje-rece

Zaległy dług wobec banku, firmy pożyczkowej lub innego wierzyciela, może wywołać przykre konsekwencje. Jeśli nierzetelny dłużnik nie wyraża chęci współpracy i unika kontaktu z wierzycielem lub reprezentującym go windykatorem, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później jego sprawa trafi na drogę sądową. W takim wypadku, gdy sąd wyda tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, egzekucją należnej kwoty zajmie się komornik. Licytacje składników majątku, czy też zajęcie wynagrodzenia lub rachunku dłużnika to najważniejsze sposoby egzekucji wykorzystywane w toku postępowania komorniczego. W dalszej części tekstu skupimy się na pierwszym z nich. Jak wyglądają przetargi komornicze? Czy faktycznie są opłacalne? Jakie mogą obejmować przedmioty?

Licytacje komornicze – co to takiego?

By wyegzekwować należność dla wierzyciela, komornik sądowy w pierwszej kolejności będzie chciał zająć wynagrodzenie dłużnika i środki zgromadzone na jego rachunkach bankowych. Egzekucja jest w takim wypadku szybka, prosta, a przy tym opłacalna dla dłużnika. Ten ostatni, poza opłatami za czynności egzekucyjne, nie ponosi wówczas strat finansowych. Często zdarza się jednak, że w ten sposób komornik nie jest w stanie ściągnąć pełnej, należnej wierzycielowi kwoty. W takiej sytuacji zajmuje inne składniki majątku dłużnika, które następnie wystawia na sprzedaż w ramach licytacji komorniczej.

Na czym polegają licytacje komornicze

Licytacja komornicza niekorzystna dla dłużnika

Egzekucja z majątku, zwłaszcza z nieruchomości, jest już dłuższą i bardziej kosztowną procedurą. Oznacza również straty dla dłużnika, bowiem cena wywoławcza jest zwykle o jedną czwartą niższa niż oszacowana przez komornika wartość danej ruchomości lub nieruchomości. Co więcej, jeśli nikt nie złoży oferty zakupu, przedmiot aukcji może być licytowany raz jeszcze, tym razem przy cenie wyjściowej równej zaledwie 50 proc. jego wartości. W przypadku sprzedaży nieruchomości dłużnik może więc stracić kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych.

Istota licytacji komorniczej

Jeśli chodzi o samą licytację komorniczą, to stanowi ona rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości lub ruchomości organizowanej przez komornika. Jej istotą, podobnie jak każdej innej licytacji, są postąpienia, czyli oferowanie wyższej ceny – wygrywa osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę zakupu. W licytacji może uczestniczyć dowolna osoba, która wpłaci wymaganą kwotę rękojmi, ale przepisy wskazują osoby wyłączone z możliwości uczestniczenia w licytacji. Rękojmia jest zwracana wszystkim uczestnikom, którzy przegrali licytację. W przypadku zwycięzcy, jej kwota jest odliczana od sumy, którą musi on zapłacić za wylicytowane przedmioty. Jeśli zwycięzca w ustalonym terminie nie wpłaci zadeklarowanej kwoty, straci wpłaconą rękojmię i jednocześnie prawo do nabycia przedmiotu licytacji.

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych – gdzie ich szukać?

Licytacja odbywa się w miejscu zamieszkania dłużnika, albo w biurze komornika lub innym wskazanym przez niego miejscu. Obwieszczenia o licytacjach komorniczych można znaleźć przede wszystkim na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Każde z obwieszczeń zawiera opis przedmiotu, miejsce i termin licytacji, cenę wywoławczą oraz kwotę wymaganej kaucji.

Co może trafić na licytacje komornicze?

Przedmiotem licytacji komorniczej może być niemal dowolny element majątku dłużnika – nieruchomość lub ruchomość. Wyjątki w tym zakresie określa Kodeks postępowania cywilnego (art. 829, 831 § 1 oraz 833 § 6). Zgodnie z jego przepisami egzekucji nie mogą podlegać między innymi:

  • przedmioty urządzenia domowego,
  • zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca,
  • pościel i ubrania niezbędne dla dłużnika oraz osób będących na jego utrzymaniu,
  • odzież robocza lub ubrania potrzebne do pełnienia służby,
  • narzędzia niezbędne dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej,
  • przedmioty niezbędne do nauki,
  • przedmioty umożliwiające wykonywanie praktyk religijnych,
  • przedmioty codziennego użytku o znacznej wartości użytkowej dla dłużnika, które byłyby sprzedane za cenę niższą od swojej faktycznej wartości,
  • wózek inwalidzki niepełnosprawnego dłużnika.

Przepisy wskazują jeszcze kilka innych przedmiotów, których nie można objąć postępowaniem egzekucyjnym. A co z tymi, które może zająć komornik? Co najczęściej trafia na licytację komorniczą?

Licytacje komornicze – samochody

Jeśli chodzi o mienie ruchome, przedmiotami licytacji komorniczych często są pojazdy, przede wszystkim samochody, ale również motocykle czy skutery. W wielu przypadkach stanowią one najbardziej wartościowy, po nieruchomości mieszkalnej, składnik majątku dłużnika. Warto przy tym podkreślić, że licytacje komornicze samochodów dotyczą pojazdów w bardzo różnym wieku i stanie technicznym. Ponieważ komornik nie ma obowiązku badać sprawności pojazdu, przed licytacją  trzeba dokonać szczegółowych oględzin auta, podobnie jak przed zakupem każdego innego samochodu używanego.

Licytacje komornicze – samochody

Licytacje komornicze – mieszkania

W przypadku większych długów komorniczych zwykle dochodzi do zajęcia mieszkania. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to mieszkanie w bloku, kamienicy czy budynku typu bliźniak. Licytowane może być zarówno prawo własności, jak i spółdzielczo-własnościowe prawo do mieszkania. Co ważne jednak, o ile w przypadku prawa własnościowego licytacji może podlegać jego ułamkowa część, o tyle przy prawie spółdzielczo-własnościowym nie jest to możliwe.

Licytacje komornicze – domy

Przedmiotem licytacji komorniczej może być również dom dłużnika – cały lub ułamkowa część prawa własności do nieruchomości. Może być to dom wykończony i w pełni wyposażony, jak również nieruchomość będąca jeszcze w budowie.

Licytacja komornicza domu

Inne licytacje komornicze

Na licytacje komornicze trafiają także różne elementy majątku ruchomego. Do tych ruchomości należą m.in.  przyczepy, łodzie, jachty, zegarki, biżuteria, meble, sprzęt RTV i AGD, laptopy, a nawet obrazy i inne dzieła sztuki.

Wyprzedaże komornicze – czy to faktycznie się opłaca?

Cena wywoławcza danego mieszkania, samochodu, czy innego składnika majątku dłużnika wynosi zwykle 75 proc. jego oszacowanej wartości, a w przypadku drugiej licytacji – zaledwie 50 procent. Nawet jeśli ostatecznie nabywca kupi daną rzecz za 85 czy nawet 95 procent jej wartości, to i tak jest to dla niego opłacalne. Wyprzedaże komornicze wydają się być zatem idealnym sposobem na to, by kupić w okazyjnej cenie nieruchomość, samochód czy inny wartościowy składnik majątku. Niemniej jednak, choć ceny dóbr sprzedawanych na licytacjach faktycznie osiągają atrakcyjne ceny, to jednak trzeba pamiętać o kilku wadach takiej formy zakupów.

By uczestniczyć w licytacji komorniczej, trzeba wpłacić wadium w wysokości 10 proc. wartości przedmiotu aukcji. W przypadku licytacji nieruchomości, często oznacza to konieczność posiadania w gotówce kwoty kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Inną wadą jest fakt, że za wylicytowany przedmiot trzeba zapłacić niemal natychmiast – konkretnie, w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

Minusem licytacji komorniczych jest też to, że ich przedmioty często można oglądać tylko w jednym, wskazanym przez komornika dniu. Sama licytacja również odbywa się w ściśle określonym terminie. Nie każdy może pozwolić sobie na taką elastyczność.

Niestety zdarza się też, że dłużnicy nie mogą pogodzić się ze stratą mieszkania lub innej własności. W efekcie wnoszą, najczęściej zupełnie bezpodstawną, skargę sądową dotyczącą przebiegu licytacji. Dopóki nie zostanie ona rozpatrzona, nabywca nie otrzyma wylicytowanej rzeczy.

Licytacje komornicze online – najważniejsze informacje

Licytacje komornicze ruchomości cieszyły się w ostatnich latach niewielkim zainteresowaniem, dlatego Krajowa Rada Komornicza wprowadziła licytacje komornicze online. Oznacza to, że dziś można uczestniczyć w nieograniczonej liczbie licytacji komorniczych bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu. Dostępne przedmioty są podzielone według kategorii i zawierają opisy oraz zdjęcia, co ułatwia rozeznanie się w atrakcyjności poszczególnych ofert.

By móc brać udział w licytacjach online, trzeba założyć konto w specjalnym systemie, co wiąże się z podaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz e-mail. Co ważne, w przypadku przedmiotów, których oszacowana przez komornika wartość jest niższa niż 5000 zł, nie ma obowiązku wpłacania wadium.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata