Mikrofaktoring przez Internet — czym jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Mikrofaktoring to szansa na uniknięcie zatorów płatniczych, szczególnie bolesnych dla firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Koszty ponoszone na rzecz firmy faktoringowej mogą szybko się zwrócić. Dysponowanie gotówką kilka dni po wystawieniu dowolnej faktury ułatwia prowadzenie biznesu i znacząco zwiększa konkurencyjność.</lead>

Co to jest mikrofaktoring?

Mikrofaktoring to usługa faktoringowa kierowana do firm z sektora małych i mikroprzedsiębiorstw. Podobnie jak standardowy faktoring, pozwala na uzyskanie finansowania na bazie faktur z odroczoną płatnością. Usługobiorca nie musi jednocześnie wykazywać co najmniej kilku milionów złotych rocznego obrotu. Dzięki temu podstawowa obrona przed zatorami płatniczymi dostępna jest także dla mniejszych podmiotów.

Na czym dokładnie polega mikrofaktoring? Faktury wystawiane przez firmę (faktoranta) mają termin płatności odległy w czasie, wynoszący najczęściej co najmniej miesiąc. Faktor pokrywa je, zapewniając w ten sposób szybki dopływ gotówki w wysokości nawet 90% ich wartości. Gdy przelewy kontrahentów w końcu spłyną, wypłacona zostaje pozostała kwota, pomniejszona o prowizję.

Podstawowy podział usług faktoringowych zależy od zakresu usług. Nie inaczej jest w przypadku mikrofaktoringu. Może być realizowany jako:

  • Pełny — gdy usługodawca bierze na siebie zarządzanie należnościami i monitorowanie płatności, a także ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów.
  • Niepełny — bez zabezpieczenia całości kwoty oraz pilnowania terminu spłat faktur. Nazywany jest on również faktoringiem z regresem, ze względu na konieczność zwrotu środków.
  • Odwrócony — polegający na finansowaniu faktur ze zobowiązaniami firmy, a nie należnościami z odroczoną płatnością.

Jakie są wady i zalety mikrofaktoringu?

Warunki faktoringu dla małych firm

Główną wadę mikrofaktoringu stanowi konieczność uiszczania prowizji. Liczona jest od wartości faktur, więc obniża zarobki firmy proporcjonalnie do nich. Małe firmy rzadko liczyć mogą też na atrakcyjne warunki, jakie banki i firmy faktoringowe proponują rynkowym gigantom. Ogólna zasada mówi, że im większy potencjalny zarobek faktora, tym wystarczy mu mniejsza prowizja. Mikroprzedsiębiorstwa nie obracają zaś na tyle dużymi kwotami.

Pewną niedogodnością we współpracy z firmami faktoringowymi jest też fakt, że polskie prawo nie reguluje ich działalności. Z tego względu podpisuje się z nimi tak zwane umowy nienazwane, czyli niezdefiniowane w konkretnych aktach prawnych. W przypadku korzystania z usług finansowych swoboda umów nie zawsze jest bezpieczna.

Niepokój budzić może także brak kontroli przez Komisję Nadzoru Finansowego. Sprawia to, że na rynku funkcjonują firmy pożyczkowo-faktoringowe, które oferują wysoko oprocentowane pożyczki pod pretekstem wypłacania pieniędzy z faktur. Z tego względu przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z mikrofaktoringu należy dogłębnie prześwietlić usługodawcę.

mężczyzna rozlicza fakturę - mikrofaktoring

Mikrofaktoring online ma także sporo zalet

Jeżeli ze względu na wysokie obroty mała firma może pozwolić sobie na mikrofaktoring, szybko odkryje zalety tej usługi finansowej. Wraz z podpisaniem umowy faktoringowej znikną problemy z przepływem pieniędzy. Wypłata należnych środków w ciągu kilku dni pozwoli uregulować zobowiązania czy nabyć zasoby potrzeby do dalszej produkcji.

Dzięki mikrofaktoringowi wydłużyć można terminy płatności mniejszym kontrahentom. Możliwość obracania większymi kwotami zwiększa też konkurencyjność firmy. Natychmiastowe opłacanie faktur jest w końcu świetnym argumentem w negocjacjach cenowych z dostawcami. Stąd popularność faktoringu odwróconego.

Dobrym argumentem przemawiającym za mikrofaktoringiem, jest także outsourcing czasochłonnych zadań. Za niewielki odsetek przychodów deleguje się kwestie związane z monitorowaniem płatności. Prowadzenie działań windykacyjnych wobec nierzetelnych kontrahentów wymaga czasu i cierpliwości. Wyspecjalizowana firma zrobi to znacznie sprawniej.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru firmy faktoringowej?

Dobrym sygnałem związanym z firmą faktoringową jest przynależność do Polskiego Związku Faktorów. Jego członkowie zobowiązują się do przestrzegania kodeksu etyki branżowej. Kolejnym pozytywnym znakiem jest powiązanie kapitałowe z większym podmiotem finansowym, na przykład bankiem. Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie. Im dłużej firma działa na rynku, tym większa jest jej wiarygodność.

Ze względu na dominację modelu prowizyjnego, bardzo ważnym elementem decyzji jest analiza kosztów. Szczególną uwagę zwracać należy na następujące opłaty:

  • Prowizja administracyjna – pokrywająca koszty weryfikacji faktoranta, analizy jego kontrahentów oraz przygotowania odpowiedniej umowy.
  • Prowizja faktoringowa – negocjowalna prowizja od faktur obsłużonych przez faktora, podstawa długoterminowych kosztów.
  • Odsetki – koszt korzystania z kapitału udostępnionego przez faktora.

Analiza kosztów mikrofaktoringu musi brać pod uwagę także zakres usług. Delegacja zadań na firmę faktoringową równa się zazwyczaj większej prowizji. Istotne jest to, aby różnica między kosztem outsourcingu a wykonywania określonych zadań się zwróciła.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata