Czym jest pieczęć prewencyjna

Czym jest pieczęć prewencyjna i kiedy się ją stosuje? Jakie konsekwencje niesie umieszczenie pieczęci na dokumencie umowy lub fakturze? Czy może być stosowana w dokumentach podpisywanych drogą online?

Pieczęć prewencyjna – co to jest

Pieczęć prewencyjna to rodzaj informacji, które zamieszcza się na wybranych dokumentach. Jej zadaniem jest zmotywowanie strony umowy do wywiązania się ze swojej należności w terminie. Chodzi przede wszystkim o uświadomienie dłużnika, jakie konsekwencje spotkają go, jeśli ten nie ureguluje terminowo swojego zobowiązania.

Co może zawierać pieczęć prewencyjna? Wspomnijmy najpierw, że po tego typu narzędzie sięgają firmy usługowe, które chcą podkreślić, że współpracują na przykład z firmami windykacyjnymi lub rejestrami osób zadłużonych. Stąd też nie powinno nas zdziwić, jeśli rachunku z telefonii komórkowej czy koncernu energetycznego widnieje rodzaj pieczęci, grafiki lub logo innej organizacji – na przykład kancelarii prawnej. Ponadto pieczęć może zawierać informację, że w przypadku nieterminowej płatności firma, której logotyp widnieje na pieczęci, może zająć się obsługą powstałego długu.

Ważne: pieczęci prewencyjnej nie powinno się mylić z pieczątką firmową. To dwie różne kwestie. Pieczęć prewencyjna nie musi mieć nawet wyglądu pieczątki.

Po co stosuje się pieczęć prewencyjną

Jak już wspomnieliśmy, pieczęć prewencyjna ma zmotywować do spłaty zobowiązania przez kontrahenta w wyznaczonym terminie. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw regulowanie płatności na czas może przekładać się na ich płynność finansową. Stąd też tak duża waga regulowania należności zgodnie z przewidzianym w umowie terminem.

Pieczęć prewencyjna w pewnym sensie ma wydźwięk psychologiczny. Stanowi środek zapobiegawczy, ponieważ motywuje kontrahenta do wywiązania się z postanowień umowy w kwestii terminowości płatności. Gdy otrzyma on dokument opatrzony taką pieczęcią, będzie miał świadomość, że dane przedsiębiorstwo współpracuje z profesjonalną firmą windykacyjną lub kancelarią prawną, która w razie konieczności podejmie stosowne działania. Pieczęć prewencyjna może także stanowić element wizerunku przedsiębiorstwa, które chce pokazać, że współpracuje z doświadczonymi profesjonalistami.

pieczęć prewencyjna na fakturze elektronicznej

W dobie zawierania umów drogą online możliwe jest także wystawienie pieczęci w wersji elektronicznej. To dodatkowa wygoda, dzięki której można też ograniczyć wykorzystanie papieru w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Pieczęć prewencyjna – zastosowanie i korzyści

Pieczęć prewencyjna wykorzystywana jest przeważnie w relacjach biznesowych. Może być umieszczana na różnego rodzaju dokumentach, które przewidują np. płatność za wykonaną usługę. Zatem może się pojawić w umowie sprzedaży, na fakturze, lecz także w wezwaniu do zapłaty.

Pieczęć prewencyjna to również element budujący wiarygodność przedsiębiorstwa. Firma, która opatruje swoje faktury taką pieczęcią, może chcieć się prezentować jako taka, która skrupulatnie zarządza finansami.

Czy pieczęć prewencyjna chroni przed opóźnieniami w płatnościach?

Pieczęć prewencyjna pełni przede wszystkim funkcję uświadamiającą. Kontrahent widząc pieczęć z logotypem rejestru osób zadłużonych czy firmy windykacyjnej, otrzymuje informację, że opóźnienie płatności za usługę może skutkować szybkim  przekazaniem sprawy długu do kancelarii prawnej czy firmy windykacyjnej lub wpisem do rejestru osób zadłużonych. Dodatkowo nawet jeśli wierzyciel nie umieścił pieczęci w umowie, zawsze może jej użyć w wezwaniu do zapłaty.

Trzeba jednak pamiętać, że pieczęć prewencyjna nie ma za zadanie chronienia przed zaległościami, ale ma być przypomnieniem o obowiązku spłaty zobowiązania. Jest ona jednak wyraźną przestrogą. Dokument opatrzony pieczęcią prewencyjną z logotypem firmy windykacyjnej to potwierdzenie tego, że wierzyciel dba o swoje sprawy finansowe i będzie dochodził zaległych należności.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata