Gdzie sprawdzić zadłużenie działki?

Kupujemy grunt. Mogłoby się wydawać, że jego sprzedawca zabiera wszystkie długi ze sobą. Niekoniecznie. Dlatego przed nabyciem nieruchomości, warto sprawdzić, czy nie przejmujemy długów dotychczasowego właściciela. Jak i gdzie sprawdzić zadłużenie działki?

Gdzie i jak sprawdzić zadłużenie działki

Zakup nieruchomości obarczony jest pewnym ryzykiem. Może zdarzyć się tak, że po nabyciu lokalu bądź gruntu okaże się, że są one obarczone długami. W polskim prawie za spłatę długów odpowiada właściciel nieruchomości. Stąd też już na wczesnym etapie poszukiwań należy zbadać, czy dane miejsce bądź obiekt nie pozostają zadłużone. Informacji o takim stanie rzeczy powinien udzielić nam obecny właściciel nieruchomości. Aby jednak zyskać pewność, warto zajrzeć do kilku sprawdzonych źródeł.

Najpierw księga wieczysta

Jeśli zastanawiamy się, gdzie sprawdzić zadłużenie działki, to pierwszym słusznym tropem okaże się księga wieczysta. To podstawowy dokument, który określa stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne. Dostęp do nich ma dosłownie każdy. Aby móc zapoznać się z księgami wieczystymi, powinniśmy znać numery tych, które nas interesują. Takie informacje powinien dostarczyć nam obecny właściciel działki.

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Powinniśmy zapoznać się z każdym z nich. W przypadku I księgi potwierdzamy zgodność danych z informacjami, które dostarczył nam na swój temat właściciel. W II dziale weryfikujemy, kto jest prawnym zarządcą nieruchomości, a w przypadku, gdy właściciel nie żyje, wyszukujemy informacji, czy sprawy spadkowe zostały uregulowane.

W dziale III znajdziemy natomiast wszelkie roszczenia, prawa oraz ograniczenia względem osób trzecich. Może być tu określony sposób zarządzania danym terenem także w przyszłości. Najbardziej interesuje nas jednak dział IV. Dotyczy on tzw. długów hipotecznych. Mogą w nim figurować wpisy świadczące o obciążeniu nieruchomości, np. hipoteką. Najlepsza dla nas sytuacja to taka, gdy wpisów w tej części nie ma wcale. Oznacza to brak zadłużeń.

Jak sprawdzić zadłużenie działki w księgach wieczystych? Możemy to zrobić online, odwiedzając dedykowaną księgom wieczystym stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Można udać się także do Sądu Rejonowego, który prowadzi księgi dla regionu, w którym znajduje się nieruchomość. Przed udaniem się do sądu, należy złożyć wniosek o odpis z konkretnej księgi. Przeglądając dane z księgi wieczystej, musimy pamiętać, że wszelkie niezgodności danych powinniśmy wyjaśnić z właścicielem gruntu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Urząd gminy bądź też urząd miasta powinny udostępnić nam opinię o działce w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym celu składamy wniosek oraz uiszczamy stosowną opłatę. Urząd w ciągu 14 dni powinien podzielić się z nami stosowną opinią dot. przeznaczenia działki. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) coraz częściej publikowane są na stronach internetowych poszczególnych gmin.

MPZP dostarczy nam wiedzy na temat przeznaczenia konkretnej działki, jak również sąsiednich gruntów. Gmina może posiadać plan zagospodarowania, ale nie musi. W tej sytuacji powinniśmy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Dzięki analizie planu unikniemy niemiłych niespodzianek, które mogłyby znacznie obniżyć komfort korzystania z nabywanej nieruchomości.

Przyglądamy się opłatom

Podatki oraz inne opłaty, które uiszczał do tej pory właściciel działki, również powinny stać się przedmiotem naszego zainteresowania. Nabywając działkę, powinniśmy mieć pewność, że właściciel uiszczał opłaty z tytułu użytkowania wieczystego czy podatku od nieruchomości. Ponadto powinien on terminowo regulować opłaty za media oraz wszystkie inne zobowiązania powiązane z daną nieruchomością.

Informacji o potencjalnych zadłużeniach powinien udzielić nam sam właściciel. Najlepiej, jeśli otrzymamy takie zapewnienie na piśmie. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, warto zapytać w urzędzie gminy, czy nie zalega on z podatkami. Warto tutaj kierować się strategią ograniczonego zaufania do sprzedawcy i w miarę możliwości dążyć do uzyskania potwierdzenia ze strony urzędu.

Jak sprawdzić zadłużenie działki rolnej, mieszkalnej czy przeznaczonej pod działalność gospodarczą? Sposób postępowania wydaje się tutaj niezmienny. Może się jedynie różnić w szczegółach, np. co do listy wnoszonych opłat i podatków. Nabywając nieruchomość, pamiętajmy nie tylko o weryfikowaniu zapisów o długach i nieregularnych płatnościach. Uważajmy także na zgodność danych. Różnice w tym zakresie powinny wzbudzić nasz niepokój, a w razie trudności w analizie wspomnianych wyżej dokumentów i zawartych w nich informacji warto zwrócić się do specjalistów.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata