Sprawdź, ile można dorobić do renty

Osoby pobierające świadczenia z ZUS mogą wspierać domowy budżet środkami pochodzącymi z dodatkowej pracy zarobkowej. O czym powinny pamiętać? Czy obowiązują limity dochodowe? Ile można dorobić do renty w 2023 roku?

Dlaczego dorabiamy do renty bądź emerytury?

Przyczyn, dla których poszukujemy dodatkowych źródeł dochodów, może być wiele. Otrzymywane świadczenia mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia podstawowych codziennych potrzeb. Może się okazać, że posiadamy bardziej ambitne plany, na realizację których potrzebujemy dodatkowych środków. Także niektóre zdarzenia losowe, jak np. choroba, mogą wymagać większych nakładów finansowych na odbycie choćby rehabilitacji czy zakup niezbędnych lekarstw.

Część emerytów i rencistów posiada energię i chęć do pracy. Dlatego też mają oni możliwość odbywania pracy zarobkowej zagwarantowaną przez polskie prawo. Ci, którzy podejmują się dodatkowych zajęć w zamian za wynagrodzenie, powinni pamiętać o pewnych warunkach.

Na co powinny uważać osoby dorabiające do renty?

Prawo polskie nie zabrania rencistom wykonywania dodatkowych prac o charakterze zarobkowym. Powinni oni jednak wiedzieć o ustalonych limitach dochodów. Obowiązuje ogólna zasada, że renta bądź emerytura ulegną zmniejszeniu, gdy miesięczny dochód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2023 roku przeciętny rencista mógł zarobić 4536 zł i 50 gr brutto. Jeśli jego dochód z wynagrodzenia był wyższy, wówczas świadczenie zmniejszało się o kwotę przekroczenia. Istnieją grupy rencistów, którzy nie są objęci limitami. Osoby, których niezdolność do pracy wiąże się np. ze służbą wojskową (inwalidzi wojskowi), nie podlegają pod omawiane ograniczenia. Podobnie jest z osobami pobierającymi tzw. rentę rodzinną.

Czy może nastąpić wstrzymanie wypłat? Czy istnieją limity?

Limit 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie jest jedynym limitem, o którym muszą pamiętać aktywni zawodowo renciści. Istnieje również granica 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jej przekroczeniu następuje zawieszenie świadczenia. Limity ustalane są w cyklu kwartalnym. Stanowią one prognozy na dany okres. Niemożliwe jest ustalenie progów dochodowych zawczasu.

Ile można dorobić do renty w 2023 roku?

Renciści podejmujący pracę zarobkową powinni stale trzymać rękę na pulsie i uważnie śledzić limity, jakie obowiązują w poszczególnych kwartałach każdego roku. Jeszcze pod koniec roku 2022 kwota, po której następowało pomniejszenie renty wynosiła 4536 zł i 50 gr. Wstrzymanie świadczenia następowało z kolei po przekroczeniu progu 8424 zł i 90 gr. Co kwartał ogłaszane są nowe limity. Przeważnie są one nieznacznie wyższe od kwot z poprzedniego okresu, choć od tej tendencji istnieją wyjątki.

Jak przedstawia się sytuacja w 2023 roku? O ile do końca sierpnia 2023 roku graniczna kwota zwiększała się, o tyle w czwartym kwartale widzimy obniżenie limitu. Jeszcze do 1. września za 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia przyjęto sumę 4987 zł. Prognoza na czwarty kwartał roku zakłada próg 4904 zł 10 gr brutto. Jeśli zaś chodzi próg 130%, to do końca sierpnia 2023 graniczna kwota wynosiła 9261 zł 60 gr. W ostatnim kwartale 2023 roku zawieszenie świadczenia nastąpi po przekroczeniu miesięcznego wynagrodzenia o 9107 zł i 50 gr brutto.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata