Pozew o zapłatę online. Jak go napisać i o czym pamiętać

Kiedy wszystkie metody polubownego rozwiązania spłaty długu nie przynoszą oczekiwanych efektów, wierzyciel może zwrócić się do sądu. W tym celu musi złożyć odpowiedni dokument, który rozpocznie sprawę. Dziś może to zrobić również przez Internet. Jak napisać pozew o zapłatę należności również w wersji online?

Czym w praktyce jest pozew o zapłatę należności

Rozwiązywanie kwestii zadłużenia na drodze polubownej, to zarówno dla osoby zadłużonej, jak i wierzyciela najbardziej dogodny sposób rozwiązania sytuacji. Może się jednak zdarzyć, że wierzyciel wyczerpie wszystkie możliwości polubownego załatwienia sprawy. Wówczas może skierować ją na drogę sądową. Aby to zrobić, musi przygotować pozew o zapłatę należności. To ważny dokument, od którego może zależeć powodzenie całego procesu.

Pozew o zapłatę należności musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego. Ponadto powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje. Niedopatrzenie wierzyciela może skutkować prośbami sądu o uzupełnienie braków. To z kolei odsunie w czasie zakończenie całego procesu.

Jak napisać pozew o zapłatę

Jeśli jesteś wierzycielem i zdecydowałeś się na skierowanie sprawy do sądu, powinieneś dokładnie zapoznać się z zasadami, jak złożyć pozew do sądu o zapłatę należności. Jak napisać pozew o zapłatę? Możesz to zrobić samodzielnie lub też z pomocą specjalisty z zakresu prawa. Jeśli wybrałeś pierwsza opcję, dokładnie zapoznaj się z wymaganiami przewidzianymi w kodeksie.

Na początek dokładnie zdefiniuj, co jest przedmiotem sporu i jaka jest jego wartość. Uzasadnij Twoje roszczenie, a następnie dodaj adnotację, czy została podjęta próba polubownego rozwiązania sprawy. W dalszej kolejności musisz podać niezbędne dane, jak imiona i nazwiska stron. Jeśli są to podmioty gospodarcze, podaj nazwy firm. Wskaż sąd, do którego składasz pozew o zapłatę należności – zazwyczaj jest to sąd odpowiedni dla zamieszkania pozwanego. Do pozwu powinieneś dołączyć niezbędne dokumenty oraz inne załączniki, na które powołujemy się w treści pozwu. Pozew o zapłatę należności należy opatrzyć własnoręcznym podpisem – chyba, że decydujemy się na złożenie pozwu drogą elektroniczną.

Jak działa e-pozew o zapłatę należności

Od jakiegoś czasu wierzyciele mogą złożyć pozew i w ten sposób ubiegać się o zwrot należności bez wychodzenia z domu. Oznacza to, że pozew o zapłatę należności mogą złożyć drogą elektroniczną. Jest to możliwe wtedy, gdy chodzi o roszczenia pieniężne. Ta droga uchodzi za wygodniejszą, tańszą, a przy tym pozwala zaoszczędzić czas.

Aby móc złożyć e-pozew, musimy posiadać aktywne konto na stronie http://www.e-sad.gov.pl. Jeśli takiego nie mamy, możemy w krótkim czasie zarejestrować się w serwisie. Musimy też zaakceptować regulamin doręczeń elektronicznych. Drogą elektroniczną wnosić też będziemy opłaty sądowe. Z kolei do podpisania e-pozwu wystarczy certyfikat kwalifikowany bądź zwykły podpis elektroniczny. Rozprawy w e-sądzie trwają zazwyczaj krócej niż te tradycyjne, jednak trzeba pamiętać, że sąd elektroniczny skupia się na sprawach o niskim stopniu skomplikowania.

Pisząc pozew o zapłatę, możemy skorzystać z dostępnych w sieci wzorów

W Internecie dostępne są wzory pozwów o zapłatę, z których możemy skorzystać przy wypełnianiu wniosków. W sieci znajdziemy także strony, które poprowadzą nas krok po kroku przez proces składania e-pozwu. Niezależnie od formy, w jakiej składamy pozew o zapłatę należności, musimy pamiętać o dostarczeniu kompletu dokumentów, które poświadczają zasadność naszego wniosku.

Przygotowując pozew o zapłatę należności, należy pamiętać, że jest to ostateczność w procesie odzyskiwania należności. Może wprawdzie okazać się on bardziej skuteczny, jednak w gruncie rzeczy może znacznie rozciągnąć ten proces w czasie. Zanim więc wystąpimy do sądu, warto jeszcze raz zastanowić się, czy na pewno wykorzystaliśmy wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sprawy.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata