Krajowy Rejestr Zadłużonych: wszystko co trzeba o nim wiedzieć

Uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych wydaje się istotnym krokiem w cyfryzacji branży windykacyjnej. Czy to kolejny rejestr dłużników? Co oznacza dla konsumentów, firm, a tym samym dla dłużników i wierzycieli? Znamy odpowiedź!

Czym jest i od kiedy działa Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych, w skrócie KRZ, to stosunkowo nowy serwis, który gromadzi dane o dłużnikach. Działa on od 1 grudnia 2021 roku. Pieczę nad nim sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Jedną z funkcji rejestru jest gromadzenie danych o podmiotach, wobec których prowadzone są postępowania upadłościowe bądź restrukturyzacyjne. Oprócz funkcji informacyjnej dostrzeżemy także funkcję komunikacyjną. Otóż strony, które uczestniczą w postępowaniu, mogą zapoznawać się z publikowanymi w danym procesie dokumentami. Nie wszystkie dane są jawne. Część informacji dostępna jest wyłącznie dla zainteresowanych stron po zalogowaniu do systemu. Korzystanie z KRZ jest bezpłatne.

Jakie dane znajdziemy w KRZ

Zacznijmy od tego, że w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawić się mogą zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby fizyczne. A zatem do rejestru mogą trafić dane identyfikacyjne zarówno pojedynczych osób, jak też całych firm. Mogą to być imiona i nazwiska, adresy, nazwy spółek, numery PESEL oraz NIP, a także informacje o sytuacji dłużnika czy statusie postępowania upadłościowego.

Zalogowani użytkownicy otrzymują łatwy dostęp do akt spraw, w których w danym momencie biorą udział. Wgląd do dokumentacji dostępny jest online. Żeby zapoznać się z ważnymi dokumentami nie trzeba więc wychodzić z domu.

dostęp do krajowego rejestru zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych pozwala na wyszukiwanie osób po numerze PESEL. Możliwe jest także wyszukiwanie konkretnych podmiotów, jak również w przypadku spółek osobowych – sprawdzanie ich wspólników. W KRZ znajdziemy informacje o umorzeniu bezskutecznych egzekucji administracyjnych oraz sądowych. Możemy także znaleźć wzmianki o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Kto może trafić do KRZ i jak sprawdzić dany podmiot

Do jawnej sekcji Krajowego Rejestru Zadłużonych mogą trafić zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Kiedy tak się stanie? Jeśli np. wobec danego podmiotu toczy się postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Również w przypadku prowadzenia sprawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej stosowna wzmianka może trafić do KRZ.

Jeśli wobec danej osoby lub spółki była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna, informacja o tym fakcie może pojawić się w jawnym rejestrze. Podobnie z podmiotami, wobec których toczyła się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz należności budżetu państwa. Aby osoba trafiła do KRZ w takiej sytuacji, musi zalegać ze spłatą zadłużenia co najmniej 3 miesiące.

Wpisu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych może dokonać m.in. komornik, sąd, dyrektor wybranego oddziału ZUS czy naczelnik dowolnego urzędu skarbowego. Jak długo dane na temat dłużnika pozostają w systemie? W zależności od rodzaju danej sprawy informacje mogą figurować od 3 aż do 10 lat.

Krajowy Rejestr Zadłużonych jako technologiczna innowacja w windykacji

Krajowy Rejestr Zadłużonych w 2023 roku to stosunkowo nowa baza danych, która ma zarówno sporo zalet, jak i wad. Osoby korzystające z niej regularnie z pewnością dostrzegą, że serwis w pewnych zakresach wciąż wymaga udoskonalenia. Nie zmienia to faktu, że firmy otrzymują możliwość bezpłatnej weryfikacji potencjalnych kontrahentów. KRZ mimo pewnych niedogodności wydaje się godnym następcą przestarzałych rozwiązań. Pamiętajmy przy tym, że KRZ nie jest kolejnym rejestrem dłużników. To narzędzie nie tylko powiadamiające o zadłużeniu danego podmiotu, lecz także o realnym ryzyku wystąpienia niewypłacalności w przypadku danej osoby lub firmy.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata