Jak działa e-sąd i czym jest EPU?

E-sąd to sąd działający całkowicie w sposób elektroniczny. Ma on swoją fizyczną postać, ale rozpatruje sprawy z całej Polski niezależnie od miejsca zamieszkania stron. EPU to z kolei skrót od elektronicznego postępowania upominawczego czyli trybu rozstrzygania spraw w e-sądzie. Sprawdź jak on działa i dowiedz się jak złożyć pozew.

Jakie sprawy rozpatruje sąd internetowy?

E-sąd to VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. To jedyny sąd, który rozpatruje sprawy toczące się w elektronicznym postepowaniu upominawczym. EPU funkcjonuje od 2010 roku i nie wymaga stawiania się stron na rozprawach. E-sąd pozwala na dochodzenie wyłącznie roszczeń pieniężnych, których 1,25% wartości wynosi 30 zł lub więcej. Oprócz tego musi ono stać się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających wniesienie pozwu. Sąd elektroniczny zajmuje się sprawami stosunkowo prostymi do rozstrzygnięcia, zazwyczaj są to długi wynikające z zawartych umów, rachunków bądź faktur VAT.

Jak złożyć pozew w e-sądzie?

Aby wnieść pozew online, konieczna jest rejestracja w e-sądzie, można też skorzystać z pomocy pełnomocnika. Składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, trzeba ponadto uiścić opłatę w wysokości 1,25% wartości przedmiotu sprawy, a więc ¼ opłaty należnej przy zwykłym postępowaniu.

Powód, czyli osoba chcąca odzyskać pieniądze, wysyła pisma do e-sądu w formie elektronicznej. Pozwany otrzymuje je w sposób tradycyjny, chyba że również zdecyduje się na formę elektroniczną. Jeśli wybierze komunikację online, kolejne pisma również muszą mieć formę elektroniczną.

W EPU nie ma postępowania dowodowego, a powód nie musi dołączać do pozwu żadnych dokumentów potwierdzających zasadność roszczeń, ma jednak obowiązek je wskazać. Pozwany również nie wnosi żadnych pism, ale może złożyć w terminie 14 dni sprzeciw od nakazu zapłaty.

Gdy e-sąd stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu,  brak możliwości doręczenia nakazu na terenie kraju lub pozwany wniesie sprzeciw, umorzy postępowanie. Powód może w terminie trzech miesięcy od daty wydania postanowienia o umorzeniu pozwu przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postepowaniu innym niż EPU, czyli przed sądem tradycyjnym, łącznie z pozwem i załącznikami w postaci całej dokumentacji uzasadniającej roszczenie.

Skutki prawne, które wiążą się z wytoczeniem powództwa, następują jednak z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. – Czyli powstaje fikcja, że sprawa została wytoczona w dniu skierowania pozwu do EPU. Zgodnie ze znowelizowanym art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uiszczoną opłatę od pozwu w EPU zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu.

Jakie są zalety EPU?

Elektroniczne postepowanie upominawcze to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących szybko odzyskać pieniądze od klientów lub kontrahentów.

Pozew można złożyć samodzielnie, a opłata sądowa jest w tym przypadku niższa niż przy tradycyjnym postępowaniu. Powód może też liczyć na szybkie wydanie nakazu zapłaty oraz jego uprawomocnienie w ciągu czternastu dni, jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu.

Wniesienie pozwu również nie powinno sprawiać większych trudności, ponieważ ma on postać elektronicznego formularza. Zarówno rozpatrzenie sprawy, jak i odzyskanie długu trwa krócej, niż przy postępowaniu tradycyjnym. Dodatkowo koszty postępowania są niższe. Sprawy rozstrzygane przez sąd internetowy nie wymagają ponadto obecności stron na rozprawach – to kolejna zaleta tego rozwiązania.

Nakaz zapłaty – i co dalej?

Masz dług i nie spłacasz go w terminie? Twój wierzyciel może skierować roszczenie do e-sądu. Najprawdopodobniej dostaniesz nakaz zapłaty. Co robić w takiej sytuacji? Zaciągając dług zawsze musisz zdawać sobie sprawę, że kiedyś będzie trzeba go spłacić. Unikanie odpowiedzialności nic tu nie da, a często prowadzi do jeszcze większego zadłużenia. Dlatego najlepiej jest jak najszybciej zacząć działać. A może dostałeś list od KRUKa? Zapoznaj się uważnie z jego treścią i zajrzyj na stronę e-kruk.pl. konto założone na tej platformie ułatwi ci panowanie nad długami i ich spłatę.


Odzyskaj kontrolę nad finansami

Masz pytanie? Zadzwoń

71 790 21 21

Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem czata